Skip to main content
Skills for Swansea

Cyrsiau am ddim i oedolion - Sgiliau ar gyfer Abertawe

Ydych chi’n barod i ddarganfod cyfleoedd newydd i wella eich sgiliau? Dyna yw nod Sgiliau ar gyfer Abertawe, menter arloesol newydd gan Goleg Gŵyr Abertawe. 

Cynlluniwyd y rhaglen i rymuso a gwella sgiliau cyflogadwyedd unigolion sy’n byw yn Abertawe. Mae’r fenter yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau am ddim* sydd wedi’u teilwra i fodloni gofynion yr economi leol sy’n newid yn barhaus.  

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i gefnogi unigolion 19 oed a hŷn ar eu taith at ailhyfforddi ac uwchsgilio. Gan ein bod yn meddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o’r dirwedd economaidd leol, rydym wedi creu cyfres o gyrsiau sydd wedi’u cynllunio i fynd i’r afael ag anghenion perthnasol y diwydiant. 

Dyma restr o’r cyrsiau sydd ar gael:  

Sgiliau Digidol:

Office 365 Offer:

Ynni Gwyrdd a Chynaliadwyedd:

Iechyd a Diogelwch:

Rheoli Cyfleusterau:

Gwasanaeth Cwsmeriaid:

Cynnal a Chadw Beiciau

Lles a Chrefft

Eraill

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, credwn mai addysg yw conglfaen twf personol a phroffesiynol. Trwy Sgiliau ar gyfer Abertawe, rydym yn ceisio gwella hygyrchedd addysg o safon, gan rymuso unigolion i ffynnu mewn byd sy’n newid ar raddfa barhaus. 

Yn y byd prysur sydd ohoni, mae aros yn berthnasol ac yn addasadwy yn allweddol. Gall Sgiliau ar gyfer Abertawe wella eich sgiliau ar gyfer y dyfodol fel y gallwch fanteisio ar gyfleoedd yn hyderus. 

Grymuswch eich hun. Cyfoethogwch eich dyfodol. Cofrestrwch heddiw! 

Mae Sgiliau ar gyfer Abertawe yn addas ar gyfer unigolion 19+ sy’n byw neu’n gweithio yn Abertawe. 

I gael rhagor o wybodaeth am y fenter neu i gael atebion i’ch ymholiadau, cysylltwch â: 

E-bost: Skills4Swansea@gcs.ac.uk | Ffôn: 01792 284400 

Levelling UpLevelling UpLevelling Up