News and Events

17
Aug
Gower College Swansea A / AS Level results 2017

Gower College Swansea A / AS Level results 2017

Students at Gower College Swansea are celebrating an overall A Level pass rate of over 97%, with 1655 separate exam entries.

Of these passes, 82% were at the higher grades of A*- C, 56% were at grades A*- B and 27% were at grades A* - A – all strong percentage increases on our excellent 2016 results.

08
Aug

Arrangements for the collection of GCSE results 2017

  • GCSE results will be available for collection from 9am on Thursday 24 August (B18a at Tycoch or Exams office at Gorseinon)
22
Aug

Darpariaeth AU y Coleg yn cael sêl bendith

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) sy’n golygu ei fod bellach â’r un statws ansawdd â phrifysgol o ran darparu cyrsiau Addysg Uwch.

22
Aug

College’s HE provision given seal of approval

Gower College Swansea has been awarded Quality Assurance Agency (QAA) status which means that it now has equal quality status to a university when it comes to delivering Higher Education courses.

18
Aug

Important info for students re: exam results not uploading to UCAS

The College has received a number of queries over the past few days relating to exam results not being uploaded to UCAS.

The responsibility for uploading results to UCAS lies with the relevant awarding body. However, if there is an issue between an awarding body and UCAS, the College is able to assist by confirming a student’s results directly with the university. 

17
Aug

Gwybodaeth i fyfyrwyr BTEC am ganlyniadau

Os ydych yn ein gadael ac nid ydych wedi cael copi o’ch canlyniadau gan eich tiwtor ac mae angen y copi arnoch ar frys, ffoniwch y Swyddfa Arholiadau ar 01792 284600.

Cewch gerdyn post gan y Coleg pan fydd eich tystysgrif swyddogol ar gael i’w chasglu.

17
Aug

Information for BTEC students re: results

If you are leaving us and haven’t been provided with a copy of your results by your tutor and need them urgently, please contact the Exams Office on 01792 284600.

You will receive a postcard from the College when your official certificate is available for collection.

17
Aug

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2017 Coleg Gŵyr Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o fwy na 97%, gyda 1,655 o geisiadau arholiad ar wahân.

O'r rhain, roedd 82% yn raddau uwch A*-C, roedd 56% yn raddau A*- B ac roedd 27% yn raddau A*-A – mae’r canrannau mawr hyn yn uwch na’r canlyniadau ardderchog a gafwyd yn 2016.

10
Aug

Trefniadau ar gyfer casglu canlyniadau Safon Uwch a TGAU 2017

  • Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael i'w casglu o 8.30am ddydd Iau 17 Awst (D4 yng Ngorseinon)
  • Bydd canlyniadau TGAU ar gael i'w casglu o 9am ddydd Iau 24 Awst (B18a yn Nhycoch neu'r Swyddfa Arholiadau yng Ngorseinon)
09
Aug

6 ffordd i wella eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol dros wyliau'r haf

Ychydig wythnosau ers dechrau'r gwyliau haf, rwy'n gobeithio bod myfyrwyr wedi dechrau ymlacio ac ailfywiogi ar ôl eu holl waith caled yn ystod yr arholiadau TGAU a Safon Uwch.  Gyda mis o wyliau ar ôl i'w fwynhau, bydd nifer yn chwilio am gyfleoedd a fydd yn eu rhoi ar y blaen yn yr yrfa o'u dewis neu yn y lle gwaith yn gyffredinol.  Yma, mae Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, yn sôn am

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed