employability

Gwell Swyddi a Gwell Dyfodol ar y gorwel i Abertawe

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio menter newydd sbon gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyflogadwyedd a dilyniant yn y gwaith yn ardal Abertawe.

Bydd y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni uwchsgilio presennol y coleg i helpu pobl ddi-waith i gael hyd i swydd, a helpu’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth i gael gwell swyddi trwy gyngor a mentora wedi’u teilwra’n unigol.

Better Jobs and Better Futures on horizon for Swansea

Gower College Swansea is launching a brand new initiative aimed at maximising employability and in-work progression in the Swansea area.

The Better Jobs, Better Futures programme will work alongside the college’s existing upskilling programmes to support unemployed people in finding work, while helping those already in employment to secure better jobs through individually tailored advice and mentoring.

Subscribe to RSS - employability