News and Events

25
Aug

Croesawu siaradwyr Cymraeg i’r Coleg

Eleni am y tro cyntaf, cynhaliwyd Diwrnod Croeso yng Ngholeg Gwyr Abertawe i’r bobl ifanc hynny sy’n siarad Cymraeg ac wedi gwneud cais i ddechrau’n y coleg ym mis Medi.  Bwriad y diwrnod yma oedd croesawu myfyrwyr i un o gampysau’r coleg fel eu bod yn dod i nabod y lleoliad, cwrdd a siaradwyr Cymraeg eraill sydd wedi gwneud cais i’r coleg, cwrdd a rhai o’n staff cyfrwng Cymraeg, a dysgu am y c

25
Aug

Welcoming Welsh speakers to the College

This year, for the first time, Gower College Swansea held a Welcome Day for Welsh-speaking young people who have applied to start college in September.  The aim of the day was to help new students become familiar with the campus, meet other Welsh speaking applicants, meet Welsh speaking staff, and learn about the Welsh language opportunities at college.

22
Aug

Darpariaeth AU y Coleg yn cael sêl bendith

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) sy’n golygu ei fod bellach â’r un statws ansawdd â phrifysgol o ran darparu cyrsiau Addysg Uwch.

22
Aug

College’s HE provision given seal of approval

Gower College Swansea has been awarded Quality Assurance Agency (QAA) status which means that it now has equal quality status to a university when it comes to delivering Higher Education courses.

17
Aug

Gwybodaeth i fyfyrwyr BTEC am ganlyniadau

Os ydych yn ein gadael ac nid ydych wedi cael copi o’ch canlyniadau gan eich tiwtor ac mae angen y copi arnoch ar frys, ffoniwch y Swyddfa Arholiadau ar 01792 284600.

Cewch gerdyn post gan y Coleg pan fydd eich tystysgrif swyddogol ar gael i’w chasglu.

17
Aug

Information for BTEC students re: results

If you are leaving us and haven’t been provided with a copy of your results by your tutor and need them urgently, please contact the Exams Office on 01792 284600.

You will receive a postcard from the College when your official certificate is available for collection.

17
Aug

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2017 Coleg Gŵyr Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o fwy na 97%, gyda 1,655 o geisiadau arholiad ar wahân.

O'r rhain, roedd 82% yn raddau uwch A*-C, roedd 56% yn raddau A*- B ac roedd 27% yn raddau A*-A – mae’r canrannau mawr hyn yn uwch na’r canlyniadau ardderchog a gafwyd yn 2016.

17
Aug
Gower College Swansea A / AS Level results 2017

Gower College Swansea A / AS Level results 2017

Students at Gower College Swansea are celebrating an overall A Level pass rate of over 97%, with 1655 separate exam entries.

Of these passes, 82% were at the higher grades of A*- C, 56% were at grades A*- B and 27% were at grades A* - A – all strong percentage increases on our excellent 2016 results.

10
Aug

Trefniadau ar gyfer casglu canlyniadau Safon Uwch a TGAU 2017

  • Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael i'w casglu o 8.30am ddydd Iau 17 Awst (D4 yng Ngorseinon)
  • Bydd canlyniadau TGAU ar gael i'w casglu o 9am ddydd Iau 24 Awst (B18a yn Nhycoch neu'r Swyddfa Arholiadau yng Ngorseinon)
09
Aug

6 ffordd i wella eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol dros wyliau'r haf

Ychydig wythnosau ers dechrau'r gwyliau haf, rwy'n gobeithio bod myfyrwyr wedi dechrau ymlacio ac ailfywiogi ar ôl eu holl waith caled yn ystod yr arholiadau TGAU a Safon Uwch.  Gyda mis o wyliau ar ôl i'w fwynhau, bydd nifer yn chwilio am gyfleoedd a fydd yn eu rhoi ar y blaen yn yr yrfa o'u dewis neu yn y lle gwaith yn gyffredinol.  Yma, mae Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, yn sôn am

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed