News and Events

13
Sep

Trefniadau casglu tystysgrifau arholiadau

Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn dosbarthu cardiau post yn fuan i roi gwybod i fyfyrywr bod eu tystysgrifau’n barod i’w casglu.

Peidiwch â cheisio casglu’ch tystysgrif cyn derbyn eich cerdyn post. 

Bydd tystysgrifau’n barod i’w casglu o ddydd Llun 18 Medi yn ystod yr amserau ac o’r campws a nodir ar eich cerdyn post.

13
Sep

Arrangement for the collection of examination certificates

Gower College Swansea will be issuing postcards shortly to let students know their certificates are ready to collect.

Please do not attempt to pick up a certificate before receiving your postcard.

Certificates will be ready to collect from Monday 18th September during the times and from the campus stated on your postcard.

13
Sep
William wins prize for science project

William wins prize for science project

An A Level student from Gower College Swansea has been awarded a prize from Tata Steel in recognition of work he undertook during a summer placement.

William Hughes, who is studying Mathematics and Science at the Gorseinon campus, received a cheque and an award for Best Value Added Project.

12
Sep

Hanesion theatr yn ysbrydoli myfyrwyr newydd

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dychwelyd i gampws Llwyn y Bryn i annog a chymell myfyrwyr sydd newydd gychwyn ar eu hanturiaethau mewn addysg bellach.

11
Sep

Tales of the stage inspire new students

A former student of Gower College Swansea has returned to the Llwyn y Bryn campus to encourage and motivate new students who are just embarking on their adventures in further education.

07
Sep
More GCS students heading to top universities

Rhagor o fyfyrwyr CGA yn mynd i'r prifysgolion gorau

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn gwyrdroi'r duedd a nodir mewn dau adroddiad cenedlaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

07
Sep
Netball Academy join Commonwealth Games Queen's Baton Relay

Ras Gyfnewid Baton y Frenhines Gemau'r Gymanwlad

Mae aelodau o Academi Pêl-rwyd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn Ras Gyfnewid Baton y Frenhines Gemau'r Gymanwlad a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Abertawe.

Fel enillwyr Gwobr Chwaraeon Abertawe yn 2016, cafodd y tîm ei wahodd i ymuno â Cludwr y Baton ar y 6ed cam o'r Ras Gyfnewid rhwng Blackpill a'r 360 Beach and Watersports Centre. 

07
Sep
Freshers’ Fayre welcomes new students

Freshers’ Fayre welcomes new students

New students have been welcomed to Gower College Swansea with a vibrant Freshers Fayre held at the Tycoch and Gorseinon campuses.

06
Sep
Netball Academy join Commonwealth Games Queen's Baton Relay

College Netball Academy joins Commonwealth Games Queen's Baton Relay

Members of Gower College Swansea's Netball Academy team took part in the recent Commonwealth Games Queen's Baton Relay in Swansea.

As winners of a Swansea Sports Award in 2016, the team were invited to accompany the Baton Bearer during Leg 6* of the Relay, which took place between Blackpill and the 360 Beach and Watersports Centre. 

05
Sep
More GCS students heading to top universities

More GCS students heading to Russell Group universities

Students from Gower College Swansea are bucking the trend of two recent national reports.

The first, the figures released by the admissions body UCAS, showed that a quarter of Welsh constituencies have less than 25% of 18 year olds going to university – with Swansea West and Swansea East named as being under 25%, Gower only slightly above, and with Cardiff the highest at 47%.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed