News and Events

29
Sep
Andy and Danny - award winning students!

Andy and Danny - award winning students!

Huge congratulations to Motor Vehicle student Andrew Tipton and Foundation Degree Sport / Football Academy student Danny Williams  who took home the awards for Progression (6th Form/College) and Sporting Star at the Swansea Bay Radio Young Achievers Awards at the Towers Hotel.

26
Sep
Rheolwr Menter Sue Poole yn cystadlu am ddwy wobr

Rheolwr Menter Sue Poole yn cystadlu am ddwy wobr

Mae Sue Poole, Rheolwr Menter Coleg Gŵyr Abertawe a Phrif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwr y Ganolfan Addysg Entrepreneuraidd (C4EE) wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer nid yn unig un, ond dwy wobr, dros yr wythnosau nesaf.

25
Sep
Enterprise Manager Sue Poole in the running for two awards

Enterprise Manager Sue Poole in the running for two awards

Sue Poole, Enterprise Manager at Gower College Swansea and CEO / Director of the Centre for Entrepreneurial Education (C4EE) has been shortlisted for not one but two awards over the coming weeks.

20
Sep
Urdd sport training success for student

Llwyddiant hyfforddiant yr Urdd i fyfyriwr

Ymunodd Rebecca Jones, myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe, a’r Urdd ar eu Penwythnos Hyfforddiant Chwaraeon yn Aberystwyth yn ddiweddar. 

Drwy weithio mewn partneriaeth a Phrifysgol Aberystwyth, crëwyd  'SuperTeams' lle bu bobl ifanc ledled Cymru yn dod at ei gilydd a chystadlu mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon gan gynnwys pêl-fasged, nofio, athletau a pêl-osgoi.

20
Sep
Urdd sport training success for student

Urdd sport training success for student

Rebecca Jones, an A Level student from Gower College Swansea, recently joined the Urdd for a sports training weekend in Aberystwyth.

Working in partnership with Aberystwyth University, 'SuperTeams' were created where young people from across Wales got together and competed in a variety of sports activities including basketball, swimming, athletics and ball-avoid.

15
Sep
Danteithion Cymreig i fyfyrwyr Rhyngwladol newydd

Danteithion Cymreig i fyfyrwyr Rhyngwladol newydd

Roedd adran Ryngwladol Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal digwyddiad ‘ymgyfarwyddo â chanol y ddinas’ ar gyfer ei charfan newydd o fyfyrwyr.

Uchafbwynt y diwrnod oedd blasu cocos, bara lawr a phice ar y maen ym Marchnad Abertawe – diolch yn fawr iddyn nhw am ddarparu’r bwydydd blasus am ddim! 

15
Sep
Myfyriwr ESOL yn Llysgennad Chwaraeon

Myfyriwr ESOL yn Llysgennad Chwaraeon

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dychwelyd o ymweliad pedwar diwrnod â Bwlgaria yn ddiweddar fel rhan o brosiect chwaraeon Erasmus+.

Digwyddodd y daith ar ôl i GolegauCymru gysylltu â thiwtoriaid ESOL y Coleg i weld a hoffai unrhyw rai o’u myfyrwyr wneud cais am rôl Llysgennad Datblygu Chwaraeon Ieuenctid (YSDA). 

14
Sep
William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn gwobr yn ddiweddar gan Tata Steel i gydnabod y gwaith a wnaeth yn ystod lleoliad haf.

Roedd William Hughes, sy’n astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth ar gampws Gorseinon, wedi derbyn siec a gwobr am y Prosiect Gwerth Ychwanegol Gorau.

14
Sep
Welsh treats for new International students

Welsh treats for new International students

Gower College Swansea's International department held a ‘city centre orientation’ event for its new cohort of students.

The highlight of the day was trying cockles, laverbread and Welsh cakes at Swansea Market – a big thank you to them for providing delicious free tasters! 

14
Sep
ESOL student becomes sports ambassador

ESOL student becomes sports ambassador

A Gower College Swansea student has returned from a four-day visit to Bulgaria as part of an Erasmus+ sports project.

The trip came about after ESOL tutors at the college were approached by ColegauCymru to see if any of their students would like to apply for the role of Youth Sports Development Ambassador (YSDA). 

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed