Hairdressing, Beauty and Holistics News

17
Mar
Apprenticeships are a 'cut above'

Prentisiaethau yn ‘ben ac ysgwyddau uwchben y lleill’

Mae salon arobryn yr Hair Lounge (sydd ag adeiladau yn Fforestfach a Sgiwen) yn dibynnu ar eu prentisiaid i redeg y busnes yn esmwyth o ddydd i ddydd.

Roedd yr uwch-steilydd Adrian wedi dewis y llwybr prentisiaeth ac wedi gweithio yn yr Hair Lounge am bron pum mlynedd.

09
Mar
Apprenticeships are a 'cut above'

Apprenticeships are a 'cut above'

The award-winning Hair Lounge Salon (which has premises in Fforestfach and Skewen) looks to its apprentices to assist in the smooth running of the business on a day to day basis.

Senior stylist Adrian took the apprenticeship route and has worked at the Hair Lounge for almost five years.

20
Oct
Hair apprentice heads to London Fashion Week

Prentis trin gwallt yn mynd i Wythnos Ffasiwn Llundain

Mae prentis Trin Gwallt o Gorseinon wedi cael blas ar y ‘bywyd bras’ yn ystod Wythnos Ffasiwn Llundain, diolch i’w chysylltiadau â Choleg Gŵyr Abertawe.

20
Oct
Student Spencer publishes first novel

Myfyriwr Spencer yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn treulio misoedd yr haf yn ymlacio ac yn magu nerth newydd ond mae Spencer Davieson ychydig yn wahanol – treuliodd ei wyliau haf yn cyhoeddi ei lyfr cyntaf.

28
Sep
Student Spencer publishes first novel

Student Spencer publishes first novel

Most students spend the summer months relaxing and recharging their batteries but Spencer Davieson is a little different – he spent his summer break publishing his first book.

21
Sep
Hair apprentice heads to London Fashion Week

Hairdressing apprentice heads to London Fashion Week

A Hairdressing apprentice from Gorseinon got a taste of the ‘absolutely fabulous’ life at London Fashion Week, thanks to her links with Gower College Swansea.

14
Jun

Bariton 'Syniadau Mawr' yn ymweld â myfyrwyr Harddwch

Roedd y Model Rôl Syniadau Mawr a’r bariton amldalentog o Gymru Mark Llewellyn Evans wedi cynnal diwrnod o weithdai yn ddiweddar yng Nghanolfan Broadway.

“Roedd hyn yn gyfle gwych i’r therapyddion harddwch newydd gael cipolwg ar y gyrfaoedd y gallen nhw eu dilyn yn y diwydiant ffilmiau a cherddoriaeth,” dywedodd Swyddog Menter y coleg Lucy Turtle, a drefnodd y digwyddiad. 

14
Jun
Level 2 Make-up Student Kaitlyn for Salon Cymru

Llongyfarchiadau i Kaitlyn am lwyddiant Salon Cymru

Mae’r fyfyrwraig harddwch Kaitlyn Hole, sy’n astudio’r cwrs rhan-amser Tystysgrif mewn Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru (categori Lefel 2 Colur).

12
Apr
Level 2 Make-up Student Kaitlyn for Salon Cymru

Congrats to Kaitlyn for Salon Cymru success

Beauty student Kaitlyn Hole, who is studying the part time Certificate in Cosmetic Make Up course at the Broadway Centre, has taken second place at the annual Salon Cymru competition (Level 2 Make Up category.)

01
Oct

'Big Ideas' baritone visits Beauty students

Big Ideas Role Model and multi-talented Welsh baritone Mark Llewellyn Evans delivered a day of workshops recently at the Broadway Centre.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea Hairdressing, Beauty and Holistics Feed