A Level and GCSE News

14
Sep
William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn gwobr yn ddiweddar gan Tata Steel i gydnabod y gwaith a wnaeth yn ystod lleoliad haf.

Roedd William Hughes, sy’n astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth ar gampws Gorseinon, wedi derbyn siec a gwobr am y Prosiect Gwerth Ychwanegol Gorau.

13
Sep
William wins prize for science project

William wins prize for science project

An A Level student from Gower College Swansea has been awarded a prize from Tata Steel in recognition of work he undertook during a summer placement.

William Hughes, who is studying Mathematics and Science at the Gorseinon campus, received a cheque and an award for Best Value Added Project.

17
Aug

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2017 Coleg Gŵyr Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o fwy na 97%, gyda 1,655 o geisiadau arholiad ar wahân.

O'r rhain, roedd 82% yn raddau uwch A*-C, roedd 56% yn raddau A*- B ac roedd 27% yn raddau A*-A – mae’r canrannau mawr hyn yn uwch na’r canlyniadau ardderchog a gafwyd yn 2016.

17
Aug
Gower College Swansea A / AS Level results 2017

Gower College Swansea A / AS Level results 2017

Students at Gower College Swansea are celebrating an overall A Level pass rate of over 97%, with 1655 separate exam entries.

Of these passes, 82% were at the higher grades of A*- C, 56% were at grades A*- B and 27% were at grades A* - A – all strong percentage increases on our excellent 2016 results.

10
Aug

Trefniadau ar gyfer casglu canlyniadau Safon Uwch a TGAU 2017

  • Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael i'w casglu o 8.30am ddydd Iau 17 Awst (D4 yng Ngorseinon)
  • Bydd canlyniadau TGAU ar gael i'w casglu o 9am ddydd Iau 24 Awst (B18a yn Nhycoch neu'r Swyddfa Arholiadau yng Ngorseinon)
09
Aug

6 ffordd i wella eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol dros wyliau'r haf

Ychydig wythnosau ers dechrau'r gwyliau haf, rwy'n gobeithio bod myfyrwyr wedi dechrau ymlacio ac ailfywiogi ar ôl eu holl waith caled yn ystod yr arholiadau TGAU a Safon Uwch.  Gyda mis o wyliau ar ôl i'w fwynhau, bydd nifer yn chwilio am gyfleoedd a fydd yn eu rhoi ar y blaen yn yr yrfa o'u dewis neu yn y lle gwaith yn gyffredinol.  Yma, mae Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, yn sôn am

09
Aug

Six ways to enhance future career prospects over the summer holidays

A few weeks into the summer holidays, students will hopefully be starting to feel relaxed and refreshed after all their hard work during the GCSE and A Level exam period.  With a month of holidays left to look forward to, many will be seeking opportunities to give them a head-start in their chosen careers or in the work place in general.

09
Aug

Beth sy'n dod nesaf? Y camau i lwyddiant ar gyfer myfyrwyr Abertawe

Erbyn hyn bydd myfyrwyr ar draws Abertawe yn edrych ymlaen at gael hoe haeddiannol dros yr haf ar ôl wynebu eu her addysgol fwyaf hyd yma: eu harholiadau TGAU.  Er bod nifer yn symud ymlaen i borfeydd newydd, mae rhai sydd dal yn penderfynu ar y camau nesaf ar eu taith addysgol.

09
Aug

What comes next? The stepping stones to success for Swansea students

Students across Swansea will now be looking forward to a well-deserved summer break after overcoming their biggest educational challenge yet: their GCSE exams. While many are set for pastures new, there are those who are still deciding on where to take the next steps of their educational journeys. 

10
May
Chemistry Olympiad success for students

Chemistry Olympiad success for students

A Level Chemistry students at Gower College Swansea have performed extremely well once again at the Royal Society of Chemistry Olympiad, which saw over 5300 young people participate in 2017.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea A Level and GCSE Feed