Newyddion a Digwyddiadau

11
Hyd
Gweithdy barddoniaeth yn ysbrydoli'r myfyrwyr

Gweithdy barddoniaeth yn ysbrydoli'r myfyrwyr

Mae'r bardd a'r newyddiadurwr arobryn Rae Howells wedi ymweld â champws Gorseinon i gynnal gweithdy creadigol gyda myfyrwyr Saesneg Safon Uwch.

Siaradodd Rae, sy'n gyn fyfyriwr y coleg, am ei gyrfa hyd yma cyn darllen barddoniaeth a gosod her ysgrifennu i'r myfyrwyr yn seiliedig ar stori newyddion a chyfres o ffotograffau.

11
Hyd
Poetry workshop inspires students

Poetry workshop inspires students

Award-winning poet and journalist Rae Howells has paid a visit to the Gorseinon campus to hold a creative workshop with A Level English students.

Rae, a former student of the college, talked about her career to date before giving a poetry reading and setting the students a writing challenge based on a news story and series of photographs.

04
Hyd

Coleg yn lansio AU+ ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu dros 250 o ddysgwyr  i gampws Gorseinon ar gyfer lansiad rhaglen AU+* 2017/18.

Coleg Gŵyr Abertawe, ar wahoddiad, ac ar y cyd â Phrifysgol Caergrawnt, yw’r prif sefydliad o fewn Consortiwm AU+ Abertawe, lle rydym yn gweithio gyda’r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn Ninas a Sir Abertawe.

04
Hyd

Coleg yn apwyntio Cyfarwyddwr AD newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi penodi Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol newydd sbon –  wyneb cyfarwydd iawn – oherwydd mae Sarah King, a ymunodd â’r Coleg ym mis Medi, wedi gweithio yng Ngholeg Abertawe o’r blaen fel Ymgynghorydd Cysylltiadau â Chyflogeion AD.

03
Hyd
Gwell Swyddi a Gwell Dyfodol ar y gorwel i Abertawe

Gwell Swyddi a Gwell Dyfodol ar y gorwel i Abertawe

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio menter newydd sbon gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyflogadwyedd a dilyniant yn y gwaith yn ardal Abertawe.

03
Hyd
Better Jobs and Better Futures on horizon for Swansea

Better Jobs and Better Futures on horizon for Swansea

Gower College Swansea is launching a brand new initiative aimed at maximising employability and in-work progression in the Swansea area.

02
Hyd
International students enjoy a day out at Rhossili Bay

International students enjoy a day out at Rhossili Bay

Our International students recently took in the stunning views of Gower while they explored the beaches of Rhossili.

The fun and games were enjoyed by all as they played football on the sand and rounded off a great day out with ice creams.

02
Hyd

College appoints new Director of HR

Gower College Swansea has appointed a brand new Director of Human Resources – one with a very familiar face - as Sarah King, who joined the College in September, previously worked at Swansea College as a HR Employee Relations Advisor.

Sarah, who is from Swansea, has spent the last 11 years at Bridgend College where she held the position of Vice Principal HR and Wellbeing.

29
Medi
College launches HE+ for new academic year

College launches HE+ for new academic year

Gower College Swansea has welcomed over 250 learners to the Gorseinon campus for the launch of the HE+ programme* for 2017/18.

Gower College Swansea, at the invitation of and in collaboration with, the University of Cambridge, is the ‘hub’ institution in the Swansea HE+ Consortium, working with the seven state sixth-form schools in the City and County of Swansea.

29
Medi
Andy and Danny – myfyrwyr buddugol!

Andy and Danny – myfyrwyr buddugol!

Llongyfarchiadau mawr i’r myfyriwr Cerbydau Modur Andrew Tipton a’r myfyriwr Gradd Sylfaen Chwaraeon/Academi Pêl-droed Danny Williams a enillodd y gwobrau am Ddilyniant (6ed Dosbarth/Coleg) a Seren Chwaraeon yng Ngwobrau Cyflawnwyr Ifanc Radio Bae Abertawe yng Ngwesty’r Towers.
 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed