Chwiliwch am Gwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Cyrsiau rhan-amser

Cymerwch gip ar yr amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser sydd gennym o fis Medi!

Lawrlwythwch y prosbectws newydd

Nosweithiau cofrestru rhan-amser: 11 & 12 Medi (Tycoch)

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Negeseuon Trydar Diweddaraf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cyfleusterau sydd ar agor i’r cyhoedd

{mwy na choleg}